De komende tijd blijft u onze vertrouwde gezichten in de salon zien, maar wel 1 gezicht minder. Door de vakantie en de heupoperatie van Sheila zit onze agenda sneller vol. Het kan dus iets langer duren voordat u een afspraak heeft.

Graag willen we iedereen even veel kans geven om door ons geknipt te worden. Denk dus ook aan anderen en maak geen doorlopende afspraken voor de rest van het jaar.

U kunt dus voorlopig alleen bij Manon of Jessica terecht. En natuurlijk helpt stagiaire Emma ons met kleur inzetten op de woensdagen en zaterdagen. We doen wat we kunnen, maar we kunnen nu eenmaal maar met 1 hand knippen. We hopen op uw geduld en begrip.