Sheila werkt hard en vol goede moed aan haar herstel. Ze heeft het er druk mee haar fysiotherapeut tevreden te houden. Kleine stapjes vooruit, maar ze is er nog niet.

We houden u natuurlijk op de hoogte.
Tot die tijd: we doen wat we kunnen, maar we kunnen niet alles tegelijk doen.